Terrasse over skarpe

Målet med dette prosjektet var å utnytte et ujevnt området hvor det tidligere var umulig å bruke det til noe som helst.
Prosjektet var utført på: Ekeberg, Oslo